A.L.S.V. QUINTUS PRESENTEERT:

DIESWEEK 2021

14 T/M 16 MEI 2021: de viering ter ere van de dies der A.L.S.V. QUINTUS

DE CRISIS 2021 ORGANISEERT:

TERRAS WIBAR

Tijdens de CRISIS is het, voor het eerst in 2021, weer mogelijk om een drankje te doen omringd door Quinten, en dan wel op een exclusief Quintusterras.

Reserveer via de onderstaande knop je plek EN je eerste biertje! Let op: reserveren kan enkel per tweetal.

DIESWEEK 2021

DIESVIERING 2021 GEORGANISEERD DOOR:

CRISIS 2021

Nadine Snijder – Voorzitter

Nynke Brons – Penningmeester

Kas Bekker – Lid Intern

Fynn van der Bas – Lid Promo I

Noera Al Salman – Lid Promo II

Luuk van der Zon – Lid Artiesten

Canali Korkmaz – Lid Pand I

Melissa van der Sluis – Lid Pand II

LEES S.V.P. EERST DE

HUISREGELS

 • LEDEN

  De DIESWEEK mag uitsluitend bezocht worden door de leden der A.L.S.V. Quintus.
 • DRUGS

  Het in bezit hebben of onder invloed zijn van drugs (zowel softdrugs als harddrugs) is ten strengste verboden.
 • BESTUUR EN COMMISSIES

  Ieder dient te allen tijde aanwijzingen van het Bestuur en de SociëteitsCommissie op te volgen.
 • ROKEN

  Roken mag alleen in de daartoe bestemde rookruimte op het dakterras. De op dat moment geldende regels moeten door de leden in acht worden genomen.
 • ETENSWAREN

  Het is verboden eten en drinken mee te nemen.
 • BEELD- EN GELUIDSMATERIAAL

  Er worden foto’s en video’s gemaakt door Quintus. Het is verboden in de Sociëteit zelf beeld- en geluidsmateriaal te maken.
 • WAPENS EN GEWELD

  Het is ten strengste verboden om: wapens mee te nemen, iedere vorm van geweld te gebruiken of hiermee te dreigen.
 • STILTE EN OVERLAST

  Buiten dient absolute stilte in acht te worden genomen.
 • VERNIELINGEN

  Het is verboden vernielingen aan te richten of diefstal te plegen. Het is verboden veiligheidsinstallaties op een andere manier te gebruiken dan waarvoor ze aanwezig zijn.
 • PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN

  A.L.S.V. Quintus is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • VERBODEN RUIMTEN

  Het is verboden zich zonder toestemming te begeven achter de bar, op de podia, in de keuken, in ruimten afgesloten met een nooddeur of in de backstage.
 • UITZETTING

  Bij overtreding van één van deze voorgaande huisregels volgt uitzetting. Bij ontzegging van de toegang of uitzetting verliest men alle rechten op vergoeding van de tickets. Tevens staat het het Bestuur en de SociëteitsCommissie vrij andere sancties op te leggen.
VOOR VRAGEN:

CONTACT

 • +31 71 514 44 05

 • CRISIS@ALSVQUINTUS.NL

 • BOOMMARKT 5, 2311 EA LEIDEN